Historie organizace

něco málo z historie a současnosti (1959–2004)

Základy rybářského hospodaření a sportovního rybolovu na zdejších vodách byly položeny v r.1945 založením dvou rybářských kroužků – v závodě Kaolina v Božičanech , který čítal sedm členů a v závodě Karlovarský porcelán Božičany s celkem devíti členy. V roce 1947 došlo ke spojení obou kroužků jejichž členové pak společně hospodařily na rybnících „Náveský“ (Osmoza) a „Vojkův“.

V roce 1950 byla ustanovena místní skupina svazu rybářů , která byla součástí MO Karlovy Vary . Další vývoj však ukazoval na nutnost samostatného a cílevědomého hospodaření. Snaha o dosažení tohoto cíle byla pak završena založením vlastní MO Božičany.

Ustavující schůze se konala dne 15. března 1959 v Božičanském hostinci „U Heřmánka“.

Tato ustavující schůze dala tedy vzniknout samostatně hospodařící MO s vlastním revírem , kterou v době jejího vzniku tvořilo 45 členů. Prvním předsedou místní organizace byl zvolen pan Vladimír Hubka. Od tohoto data se začíná psát novodobá historie hospodaření místní organizace božičanských rybářů .

Následovala léta budování nových chovných rybníků , rozšiřování revíru o nové sportovní vody , výstavby hospodářského střediska „Na Bouchalce“ v Nové Roli . Nejrozsáhlejší akcí bylo vybudování dvou chovných rybníků – „Zahrádkář 2.“ a „Zahrádkář 3.“ Výstavba byla zahájena v r.1988 a ukončena kolaudací v r.1990. Současně ale probíhala i činnost při chovu a výsadbě násadových ryb a dále i ochraně chovného i sportovního revíru – obětavou a mnohdy nelehkou činností rybářské stráže.

Ani zde však rozsah činnosti MO nekončí . Dalšími aktivitami je například práce s mládeží . Byly založeny dětské rybářské kroužky zaměřené jak na rybolovnou techniku , tak i na vlastní sportovní rybolov . Každoročně je organizován dětský letní tábor s rybolovem , který si získal mezi mladými rybáři velkou oblibu.

Z oblasti rybářského sportu nelze vynechat mimořádné výkony dnes již slečny Aleny Tintěrové , která byla ve své kategorii špičkou . V soutěžích v rybolovné technice dosáhla úspěchů v barvách MO i na mezinárodním poli. Snad mezi nejcennější výsledky patří 2.místo na „Mistrovství světa juniorů “ v roce 1996 , které se konalo v norském Oslu.

Nutno je také zmínit i kulturně společenskou činnost MO a to zejména „Rybářské plesy“ v Chodově a „Dolovnou“ v Nové Roli , které si získaly velkou popularitu a patří k nejnavštěvovanějším společenským akcím .

Svou oblibu mají i místní organizací pořádané tradiční rybářské závody .

Pro přiblížení nyní uvedeme několik současných čísel ze statistiky MO . Členská základna čítá 884 členů ( 717 členů dospělých, 51 dorostenců 15 – 18 let, 116 dětí do 15 let ), kteří hospodaří na celkem 13-ti chovných rybnících o rozloze necelých 17-ti hektarů . V posledních letech se na těchto rybnících podařilo dosáhnout průměrné výtěžnosti v produkci rybích násad 637,6 kg / ha , což je v místních podhorských podmínkách poměrně značným úspěchem.

Do sportovního revíru MO patří revír pstruhový i mimo-pstruhový. Z revíru pstruhového je nejznámější nádrž „Tatrovice“ o rozloze 22 ha , která je s oblibou navštěvována zvláště v letním období.

Největším rybníkem revíru mimo-pstruhového je rybník „Novorolský“ o rozloze 22 ha. Dalšími co do rozlohy jsou nádrže „Vřesová“ – 16 ha a „Smolnická“ – 14 ha. Celý sportovní revír , který je uveden v seznamu revírů západočeského ÚS Plzeň, je hojně navštěvován i členy okolních MO ČRS.

Nezbývá než si i nadále přát , aby činnost členů MO Božičany spojená s ochrannou toho nejcennějšího co člověk k životu potřebuje – čisté a života plné přírody, měla i v budoucnu své pokračování v dalších generacích rybářů. Dík patří všem , kteří se na rozvoji rybářství a rybářského sportu v MO podíleli a i těm , kteří převzali štafetu a v započatém díle dále pokračují .

S pozdravem – „Petrův zdar“

Ing. Jaroslav Šimek, jednatel MO Božičany