Operační program rybářství 2014 – 2020

Operační program rybářství 2014 – 2020

Projekt realizovaný ČRS MO Božičany z.s. v rámci tohoto programu a spolufinancovaný Evropskou unií:

Název projektu: Nákup vybavení do rybářství ČRS MO Božičany z.s.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/000296

Cíl projektu:

Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení drobného vybavení pro rybářství