Nákup vybavení do rybářství ČRS MO Božičany

s cílem – Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků  prostřednictvím technologického rozvoje.