Vánoční prodej ryb na Kaskádě

Ryby pro vánoční prodej v

Hospodářském středisku

MO ČRS Božičany z.s.

na „KASKÁDĚ“ v Nové Roli si můžete předem objednat na tel. čísle:

606 333 810