Zápis z ustavující schůze výboru ČRS MO Božičany konané dne 29.3.2018 .

Přítomnými bylo hlasováno o složení výboru MO pro období let 2018 až 2022 ze členů zvolených na členské schůzi MO konané dne 11.března 2018 v tomto složení dle jednotlivých funkcí a osob