Vážená členská základno

 

Rok se s rokem sešel a já mám opět možnost zhodnotit uplynulé období. Během měsíců leden – duben jsme na našem sportovním revíru „ Vojkův rybník“ zpřístupnili břehy rybníka a to zásadním prořezem náletových dřevin a vzrostlých stromů. Do této akce se přidali nejen někteří členové, ale i rybářská stráž, za kterou bych rád vyzdvihl Miroslava Červíka, Alexandra Ješíka, Radka Veselého a Maria Mokrého. Jakmile odtál sníh, odvezli jsme za pomoci hospodářského sboru vytěžené dřevo na sádky, kde nám posloužilo k otopu hospodářské budovy. Při této příležitosti jsme také odstranili odpadky od nezodpovědných rybářů, kteří si z rybníků stále dělají smetiště. Smutné na tom je, že po skončení červnových rybářských závodů jsme s úklidem mohli znovu začít. Nedokáži pochopit sobecké jednání rybářů, kteří nemají kousek slušnosti a své odpadky po sobě neuklízejí. Ani jim nečinní problém se k vodě opět vrátit.

 

Rád bych upozornil všechny rybáře, že pokud budou přistiženi, jak si pod lesem vyhrabávají místa na sezení, budu nucen vyvodit jistá opatření.

 

Pokud se na hrázi Novorolského rybníku – „Koupaliště“ bude udržovat dostatečný pořádek, je výbor ochoten povolit i nadále rybolov z hráze, tak jak jsme přislíbili.

 

Ohledně práce na sádkách a chovných rybnících bych podotkl, že aktivně využíváme malotraktor se sekačkou pořízenou z přispění z dotací z evropských fondů a fondu ministerstva zemědělství. Celý rok bylo vše velmi dobře udržováno. Hospodářský sbor plnil svou pracovní činnost až nad rámec svých povinností. Během léta jsme využili i pracovníky přidělené probační službou na základě rozhodnutí soudu k výkonu veřejně prospěšných prací. Ti se podíleli na vystřihání a pálení náletů, štípání dřeva a úklidu areálu HS. Tato výpomoc umožňuje členům Hospodářského sboru, aby se více zaměřili na údržbu rybníků.

 

S podzimem nastaly výlovy našich rybníků. Proběhly bez větších problémů. Ti, kteří se zapojili a pomáhali, měli zároveň možnost získat přehled o rybách, jaké se vysazují do revíru.

 

Rád bych poděkoval všem členům hospodářského sboru i všem ostatním, jež se podíleli jakýmkoliv způsobem na chodu naší organizace a zároveň děkuji našim aktivním sponzorům ke kterým dlouhodobě patří: Stav-Elektro s.r.o., Doupovské uzeniny Josef Pelant, Chezak, Autodoprava Jiří Licehamr, Chodov, Zahradnictví p. Peřina Chodov, LESOTECH –Jaroslav Čech KVTISK, s.r.o. a mnoho dalších, které naleznete na zadní straně našeho zpravodaje Hastrman.

 

Dovolte mi prosím pro tento rok všem popřát hodně úlovků a krásných zážitků u vody.

 

 

 

Václav Šnajdr

 

Hospodář M.O. Božíčany