Výlov rybníku „Nad cestou“

Výlov rybníku „Nad cestou“ dne 10.10.2020