Zrušení pozvánky výlovu rybníku „Nad cestou“

Z důvodu Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 je přítomnost veřejnosti na výlovu rybníku nepřípustná.

Rušíme tedy tímto naši Pozvánku na shlédnutí výlovu rybníku Nad Cestou, na který jsme zvali veřejnost na den 10.10.2020 od 9:00 hod. do HS MO v Nové Roli.

Děkujeme za pochopení.

ČRS MO Božičany z.s.